Welke zijn onze waarden ?

Verantwoordelijkheid : Verantwoordelijkheid is de morele nood om aan onze eigen handelingen of die van anderen te beantwoorden. Bij Valida leggen we de nadruk op het belang van ieders verantwoordelijkheid, maar eveneens op het gedeelde verantwoordelijkheid. Dit houdt betrokkenheid, zelfstandigheid, erkenning van de anderen en samenwerking in.

Respect : Wij streven naar wederzijds respect binnen de therapeutische relatie alsook respect voor zichzelf en oprechtheid en duidelijkheid van het project. Respect is een institutionele waarde die zowel patiënten als professionelen betreft.

Openheid : Wij willen openstaan voor verscheidenheid aan culturen, innovaties en leerprocessen. Wij streven naar zorg op maat van de patiënt anders dan standaardoplossingen.

Gelijkheid : Elke patiënt, zonder uitzondering of onderscheid, moet in functie van zijn behoeften op een rechtvaardige en neutrale wijze behandeld worden. Hetzelfde is van toepassing voor de teamleden.

Echtheid : Wij moedigen iedereen aan om rechtuit te spreken en werken aan een open feedback cultuur. Wij streven met onze collega’s en patiënten naar een therapeutisch gerichte samenwerking zonder vooroordeel of a priori.

Onze waarden maken deel uit van onze permanente reflectie.

Valisana bestaat uit twee activiteitenpolen; Valida en Sanatia. Valida, centrum voor neurolocomotorische en geriatrische revalidatie. Sanatia omvat drie locaties, een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een psychotherapeutisch dagcentrum.