Welke zijn onze missies ?

Onze patiënten revalideren

Wij zijn een ziekenhuis voor middellang verblijf dat onze patiënten de garantie biedt dat hun zorg zal voortgezet worden in een veilige, kwaliteitsvolle en menselijke omkadering. Dankzij het teamwork van al onze disciplines optimaliseren we de autonomie van onze patiënten. Dit wordt verwezenlijkt door individuele doelstellingen te bepalen en door het project van de revalidatie en de terugkeer naar huis af te stemmen op de familiale, sociale, filosofische en medische context.

De bevolking en onze gehospitaliseerde patiënten verzorgen

We bieden in onze polikliniek een uitgebreide waaier van gespecialiseerde raadplegingen en ambulante behandelingen aan. Deze staat ten dienst van het publiek en verhoogt tevens het comfort en de veiligheid voor onze gehospitaliseerde patiënten. Door dicht bij de mensen en de lokale artsen te staan, kunnen we, indien nodig en gewenst, de interactie van onze verschillende institutionele en ziekenhuispartners vergemakkelijken en hen laten genieten van ons bevoorrecht netwerk.

Leren

We verwelkomen studenten op pedagogisch verantwoorde wijze en garanderen hen een stimulerend en geschikt opleidingskader, in nauwe samenwerking met de universiteiten, de hogescholen en de instellingen die gespecialiseerd zijn in gezondheidszorg. Deze wederzijdse uitwisseling van ervaring bereidt hen goed voor op hun toekomstig professioneel leven en stelt ons in staat om onszelf in vraag te stellen en op de hoogte te blijven van de evoluties binnen de praktijk.

Valisana bestaat uit twee activiteitenpolen :

- Valida : Centrum voor neurolocomotorische en geriatrische revalidatie
- Sanatia : Psychiatrische pool die drie locaties omvat
  • een Psychiatrisch Ziekenhuis
  • een Psychotherapeutisch Dagcentrum en
  • een Psychiatrisch Verzorgingstehuis