Toekenning van een Platina-accreditatie aan Valisana in april 2022 door Accreditation Canada International

May 19, 2022

                       

 

In april 2022 heeft Accreditation Canada International (ACI) een algemene accreditatie van Platina-niveau toegekend aan vzw Valisana. Zo wordt Valisana het eerste algemene ziekenhuis in het Brussels Gewest om dit niveau te bereiken in het referentiesysteeem van de actuele normen (V4).

Dit uitstekend resultaat legt de nadruk op het streven naar excellentie op gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg bij Valisana.


ACI is een internationale accreditatie-instelling aanwezig op de 5 continenten. De accreditatie is een extern evaluatieproces die wordt uitgevoerd door zelfstandige deskundigen volgens de erkende internationale normenkaders.

De accreditatie bij Valisana was gericht op de volledige werking en op de praktijken van de instelling, de 4 vestigingen, alle bedrijfssectoren (medische, klinische, administratieve, technische en logistieke) en alle personeelsleden. Het is door vragen te stellen aan de patiënten en bewoners over hun ervaring en hun belevenissen dat de bezoekers het bereikte niveau hebben kunnen bevestigen.

Valisana heeft het Platina-niveau behaald, namelijk het tweede niveau op de drie mogelijke accreditatieniveau's. 

Ongeveer 1000 criteria werden beoordeeld omtrent volgende aspecten : veiligheid en continuïteit van de zorg, diensten gecentreerd op de patiënt, focus op de behoeften van de bevolking, bereikbaarheid, relevantie en efficiëntie, kwaliteit van de werkomgeving.  

Valisana heeft een globaal resultaat behaald van 96%.

Sinds eind 2018, is Valisana met het accreditatieproces begonnen in de overtuiging dat het een uitstekende activering zou zijn op de weg naar kwaliteitsverbetering: zo heeft Valisana kunnen steunen op een globale en transversale benadering met behulp van bewezen internationale normen en met de welwillende ondersteuning en aanmoediging van het ACI gedurende het volledig traject.

Het werk dat in onze instelling werd verricht was reusachtig: de normen waren veeleisend en talrijk; hun uitvoering moest zinvol zijn binnen onze instelling door rekening te houden met de bijzonderheden van elk van onze vestigingen: revalidatie ziekenhuis en polikliniek te Valida, Psychiatrisch ziekenhuis Sanatia, Psychiatrisch verzorgingstehuis Sanatia en Dagcentrum Le Canevas.

Voor Valisana, vormt de accreditatie de erkenning van het afgelegd traject. Zij treedt op als een belangrijke hefboom om verder te gaan op ingeslagen weg ter verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg afgestemd op onze patiënten en naasten.

Valisana bestaat uit twee activiteitenpolen :

- Valida : Centrum voor neurolocomotorische en geriatrische revalidatie
- Sanatia : Psychiatrische pool die drie locaties omvat
  • een Psychiatrisch Ziekenhuis
  • een Psychotherapeutisch Dagcentrum en
  • een Psychiatrisch Verzorgingstehuis