Comités

ALGEMENE VERGADERING VALISANA VZW

Voorzitter : Mijnheer DEHASPE Philippe
Samengesteld uit 18 leden

 • 12 aangeduid door Cliniques Universitaires Saint-Luc
 • 1 aangeduid door het Sint-Jan Ziekenhuis
 • 1 aangeduid door het UZ Brussel
 • 1 aangeduid door EPSYLON vzw
 • 1 aangeduid door UCL
 • Mijnheer GUELTON Pascal
 • Mijnheer TAMBEUR Wim

 

Lijst van leden van de Algemene Vergadering

Leden Instellingen
Mijnheer DEHASPE Philippe, Voorzitter Cliniques Universitaires Saint-Luc
Mevrouw BERQUIN Anne  
Mevrouw BLASSON Chloé  
Prof. CORNETTE Pascale, Vicevoorzitster  
Mevrouw COUNE Isabelle  
Prof. de TIMARY Philippe  
Mevrouw DURBECQ Joëlle  
Mijnheer GHASSEMPOUR Kamran  
Mevrouw GREGOIRE Donatienne  
Prof. LEJEUNE Thierry  
Mijnheer MAZY Renaud  
Mijnheer STOEFS Jean  
   
Mijnheer BENNERT Thierry UCL
  Kliniek Sint-Jan
Prof. NOPPEN Marc Universitair Ziekenhuis Brussel
Prof. DUBOIS Vincent vzw EPSYLON
Mijnheer TAMBEUR Wim  
Mijnheer GUELTON Pascal  

RAAD VAN BESTUUR VALISANA VZW

(Beheerder – Wet op de ziekenhuizen)

Voorzitter : Mijnheer DEHASPE Philippe

Samengesteld uit 13 leden:

 • 6 aangeduid door Cliniques Universitaires Saint-Luc
 • Afgevaardigd Bestuurder
 • 1 aangeduid door de Gemeente Sint-Agatha-Berchem
 • 1 aangeduid door het OCMW Sint-Agatha-Berchem
 • 1 aangeduid door de ziekenhuizen La Ramée-Fond Roy
 • Mijnheer GUELTON Pascal
 • Mevrouw SPRUIJT Nicoline
 • Mevrouw FLEMAL Agnès

 

Lijst van de leden van de Raad van Bestuur:

Leden Instelling
Mijnheer DEHASPE Philippe, Voorzitter Cliniques Universitaires Saint-Luc
Prof. CORNETTE Pascale, Vicevoorzitster  
Prof. de TIMARY Philippe  
Mevrouw DURBECQ Joëlle  
Mijnheer GHASSEMPOUR Kamran  
Prof. LEJEUNE Thierry  
Mevrouw COUNE Isabelle  Afgevaardigd Bestuurder
   
Mijnheer DUBOIS Vincent vzw Epsylon
Mijnheer HERMANS Marc OCMW Sint-Agatha-Berchem
Mijnheer GUELTON Pascal  
Mijnheer LAMOULINE Christian Gemeente Sint-Agatha-Berchem

DIRECTIECOMITE

Leden  
Mevr. COUNE Isabelle Voorzitster
   
Dr AYACHE Laurence Medische Directrice pool Sanatia
Mevr. DANHAIVE Leslie Directrice PVT en Le Canevas
Mevr. MASSIN Anne-Catherine Directrice Administratie, Financiën & IT
Dhr. OPDECAM Philippe Directeur Technisch en Logistiek Departement
Dr Paul Julie Medische Directrice pool Valida
Dhr. SONKES Paul Directeur Verpleegkundig en Paramedisch Departement
Mevr. SONKES Corinne Directie Human Resources

MEDISCHE RAAD

Leden                                                    
 

Dr LUABEYA Pierre

Voorzitter                                                 

Dr DESSART Patricia Vicevoorzitter
Dr SHAHSAVARI Shohreh  
Dr VANDENBOSCH Isabelle Secretaris
Dr VELLOZZI Francesca  
Dr ZIANE Jamal  

ETHISCH COMITE 

Bij Valisana, beschikt Valida over een interne Ethische Commissie, terwijl Sanatia beroep doet op een externe Ethische Commissie waarvan Sanatia, Fond'Roy, La Ramée, Area+ en Parhélie deel uit maken en die toegankelijk is via een interne Ethische Cel.

Leden                                                     
 

Dr HATEM Samar  

Voorzitster a.i.                                      

Mevr ALVAREZ-BARANGA Maria  
Dhr ARTS Stéphane  
Mevr CADELLI Régine  
Dr GARCIA Gertrudis  
Mevr GRUSLIN Françoise  
Mevr LAMBERTS Anne Secretaris
Mevr LECLERCQ Laurence  
Dr LEGRAND Anne-Catherine  
Mevr PELLETIER Chris  
Mevr SCHOTTE Sophie  

SAMENSTELLING VAN DE INTERNE ETHISCHE CEL VAN SANATIA

Leden                                                      

Dr VELLOZZI Francesca  

Dhr DEJANS Matthieu
 
 
 
 
 

Valisana bestaat uit twee activiteitenpolen :

- Valida : Centrum voor neurolocomotorische en geriatrische revalidatie
- Sanatia : Psychiatrische pool die drie locaties omvat
 • een Psychiatrisch Ziekenhuis
 • een Psychotherapeutisch Dagcentrum en
 • een Psychiatrisch Verzorgingstehuis